Nội dung chính

Giới thiệu môn phái

Giới thiệu môn phái Thiên Vương
Giới thiệu môn phái Thiên Vương
 • Thuộc tính: Kim
 • Đặc điểm: Sát Thương lớn, với độ Chính xác cao và Sinh Lực trâu bò
 • Độ khó: 2
 • Phân nhánh: Thiên Vương Thương, Thiên Vương Chùy, Thiên Vương Đao

Thiên Vương hay được gọi với tên Thiên Vương bang có thuộc tính ngũ hành Kim. Đây là một môn phái nổi bật trong thế giới Võ Lâm 1 với thân thể cường tráng, sức mạnh các đòn sát thương thuộc hàng Top. Đây cũng là một môn phái ở vị trí trung lập, không hay tranh giành và đấu đá với các môn phái khác.

Hệ thống chiêu thức Thiên Vương Bang
Hệ thống chiêu thức Thiên Vương Bang

Thiên Vương bang có tổng đà ở Thiên Vương đảo vốn là một nơi địa hình hiểm trở, khó đi. Đặc biệt, không ai có thể vào nơi đây trừ người trong bang. Các chiêu thức nổi bật của Thiên Vương có thể kể đến như Thiên Vương Thương pháp, Thiên Vương đao pháp, Huyết Chiến Bát Phương, Truy Tinh Trục Nguyệt, Truy Phong Quyết, Kim Chung Tráo, hay Tĩnh Tâm Quyết.

Cẩm nang môn phái: Đường môn võ lâm truyền kỳ 1 mobile

Cẩm Nang Môn Phái Thiên Vương Đao VLTK1

Võ Nghệ Thiên Vương Đao
Võ Nghệ Thiên Vương Đao

Ưu nhược điểm

Ưu điểm:

 • Kháng cao.
 • Tốc độ ra đòn nhanh, chỉ cần đánh liên tục, có độ giật lớn.
 • Solo trâu ít có đối thủ, không cần nhiều yêu cầu, chỉ cần chọn đúng mục tiêu và linh hoạt.
 • Có thể dùng được skill khi đang trên ngựa, linh hoạt.

Nhược điểm:

 • PK theo nhóm hơi thọt vì chỉ có thể đánh từng mục tiêu đơn lẻ.
 • Yêu cầu cần có đồ giúp tăng lực tay.
 • Có lực tay thấp hơn Phân nhánh Chùy với Thương.

Chiêu thức nổi bật

Ưu điểm:

 • Kỹ năng lv90: Phá Thiên Trảm.
 • Kỹ năng lv 120: Đảo Hư Thiên.
 • Kỹ năng lv 150: Hào Hùng Trảm.

Cách cộng điểm Thiên Vương Đao

Cách cộng điểm tiềm năng

Từ cấp 1 đến 9 (40 point)

 • 35 sức mạnh + 20 sức mạnh = 55 sức mạnh
 • 25 thân pháp + 15 thân pháp = 40 thân pháp
 • 25 sinh khí + 5 sinh khí = 30 sinh khí

Từ cấp 9 đến 18 (45 point)

 • 55 sức mạnh + 30 sức mạnh = 85 sức mạnh
 • 40 thân pháp + 10 thân pháp = 50 thân pháp
 • 30 sinh khí + 5 sinh khí = 35 sinh khí

Từ cấp 18 đến 27 (45 point)

 • 85 sức mạnh + 25 sức mạnh = 110 sức mạnh
 • 50 thân pháp + 15 thân pháp = 65 thân pháp
 • 35 sinh khí + 5 sinh khí = 40 sinh khí

Từ cấp 27 đến 36 (45 point)

 • 110 sức mạnh + 30 sức mạnh = 140 sức mạnh
 • 65 thân pháp + 10 thân pháp = 75 thân pháp
 • 40 sinh khí + 5 sinh khí = 45 sinh khí

Từ cấp 36 đến 45 (45 point)

 • 140 sức mạnh + 25 sức mạnh = 165 sức mạnh
 • 75 thân pháp + 15 thân pháp = 90 thân pháp
 • 45 sinh khí + 5 sinh khí= 50 sinh khí

Từ cấp 45 đến 54 (45 point)

 • 165 sức mạnh + 30 sức mạnh = 195 sức mạnh
 • 90 thân pháp + 10 thân pháp = 100 thân pháp
 • 50 sinh khí + 5 sinh khí= 55 sinh khí

Từ cấp 54 đến 63 (45 point)

 • 195 sức mạnh + 25 sức mạnh = 220 sức mạnh
 • 100 thân pháp + 20 thân pháp = 120 thân pháp

Từ cấp 63 đến 72 (45 point)

 • 220 sức mạnh + 25 sức mạnh = 245 sức mạnh
 • 120 thân pháp + 20 thân pháp = 140 thân pháp

Từ cấp 72 đến 81 (45 point)

 • 245 sức mạnh + 15 sức mạnh = 260 sức mạnh
 • 55 sinh khí + 30 sinh khí = 85 sinh khí

Từ cấp 81 đến 90 (45 point)

 • 85 sinh khí + 45 sinh khí = 130 sinh khí

Tại cấp 90, Thiên Vương Đao sẽ có tổng 260 sức mạnh, 140 thân pháp, 130 sinh khí. Đặc biệt, từ sau cấp 90, người chơi nên tăng dồn vào Sức Mạnh và Sinh khí để đạt được:

 • Sức Mạnh: 410
 • Sinh Khí: 170
 • Thân Pháp: 250

Cách tăng điểm kỹ năng Thiên Vương Đao

 • 30 Thiên Vương Chiến Ý;
 • 20 Thiên Vương Đao Pháp;
 • 20 Vô Tướng Trảm;
 • 20 Bát Phong Trảm;
 • 10 Kinh Lôi Trảm;
 • 20 Tĩnh Tâm Quyết;
 • 10 Thiên Vương Thương Pháp;
 • 1 Thiên Vương Chùy Pháp;
 • 7 Kim Chung Tráo;
 • 1 Đoạn Hồn Thích.

Do Thiên Vương Đao có TDDC nhanh nên người chơi chỉ cần để skill Đoạn Hồn Thích khi thiếu điểm chỉ cần để 1 là đủ.

Cẩm Nang Môn Phái Thiên Vương Chùy VLTK1

Võ Nghệ Thiên Vương Chùy
Võ Nghệ Thiên Vương Chùy

Ưu nhược điểm

Ưu điểm:

 • Kháng cao rất cao
 • Kỹ năng bắt dính đối thủ tốt
 • Khi áp sát đối thủ có độ giật lởn, kỹ năng khống chế đối thủ vô cùng khó chịu

Nhược điểm:

 • Cần kỹ năng PK tốt
 • Cần kiên nhẫn khi bị đối phương rút, rỉa máu (khi pk với Ngũ Độc đao)

Chiêu thức nổi bật

 • Kỹ năng lv90: Truy Phong Quyết.
 • Kỹ năng lv 120: Đảo Hư Thiên.
 • Kỹ năng lv 150: Tung Hoành Bát Hoang.

Cách cộng điểm Thiên Vương Chùy

Cách cộng điểm tiềm năng

Từ cấp 1 đến 9 (40 point)

 • 35 sức mạnh + 20 sức mạnh = 55 sức mạnh
 • 25 thân pháp + 15 thân pháp = 40 thân pháp
 • 25 sinh khí + 5 sinh khí = 30 sinh khí

Từ cấp 9 đến 18 (45 point)

 • 55 sức mạnh + 30 sức mạnh = 85 sức mạnh
 • 40 thân pháp + 10 thân pháp = 50 thân pháp
 • 30 sinh khí + 5 sinh khí = 35 sinh khí

Từ cấp 18 đến 27 (45 point)

 • 85 sức mạnh + 25 sức mạnh = 110 sức mạnh
 • 50 thân pháp + 15 thân pháp = 65 thân pháp
 • 35 sinh khí + 5 sinh khí = 40 sinh khí

Từ cấp 27 đến 36 (45 point)

 • 110 sức mạnh + 30 sức mạnh = 140 sức mạnh
 • 65 thân pháp + 10 thân pháp = 75 thân pháp
 • 40 sinh khí + 5 sinh khí = 45 sinh khí

Từ cấp 36 đến 45 (45 point)

 • 140 sức mạnh + 25 sức mạnh = 165 sức mạnh
 • 75 thân pháp + 15 thân pháp = 90 thân pháp
 • 45 sinh khí + 5 sinh khí= 50 sinh khí

Từ cấp 45 đến 54 (45 point)

 • 165 sức mạnh + 30 sức mạnh = 195 sức mạnh
 • 90 thân pháp + 10 thân pháp = 100 thân pháp
 • 50 sinh khí + 5 sinh khí= 55 sinh khí

Từ cấp 54 đến 63 (45 point)

 • 195 sức mạnh + 25 sức mạnh = 220 sức mạnh
 • 100 thân pháp + 20 thân pháp = 120 thân pháp

Từ cấp 63 đến 72 (45 point)

 • 220 sức mạnh + 25 sức mạnh = 245 sức mạnh
 • 120 thân pháp + 20 thân pháp = 140 thân pháp

Từ cấp 72 đến 81 (45 point)

 • 245 sức mạnh + 15 sức mạnh = 260 sức mạnh
 • 55 sinh khí + 30 sinh khí = 85 sinh khí

Từ cấp 81 đến 90 (45 point)

 • 85 sinh khí + 45 sinh khí = 130 sinh khí

Tại cấp 90, Thiên Vương Chùy sẽ có tổng 260 sức mạnh, 140 thân pháp, 130 sinh khí. Đặc biệt, từ sau cấp 90, người chơi nên phân bố điểm hợp lý để khi lên lv 150 đạt được:

 • Sức Mạnh > 300
 • Sinh Khí > 150

Cẩm nang môn phái: Cái Bang võ lâm truyền kỳ 1 mobile

Cách tăng điểm kỹ năng Thiên Vương Chùy

Tăng điểm kỹ năng Truy Phong Quyết:

 • Skill 20: Truy Phong Quyết 380% sát thương vật lý, 40% tấn công CM, 90% bỏ qua né tránh
 • Skill 21: Truy Phong Quyết 428% sát thương vật lý, 41% tấn công CM, 94% bỏ qua né tránh
 • Skill 22: Truy Phong Quyết 476% sát thương vật lý, 43% tấn công CM, 98% bỏ qua né tránh
 • Skill 23: Truy Phong Quyết 524% sát thương vật lý, 45% tấn công CM, 99% bỏ qua né tránh
 • Skill 24: Truy Phong Quyết 572% sát thương vật lý, 47% tấn công CM, 99% bỏ qua né tránh

Sau Skill thứ 23, thì bỏ qua né tránh sẽ không tăng lên thêm nữa. Nhiều bạn thường nghĩ Skill 90 càng lên cao thì bỏ qua né tránh sẽ càng tăng và không có giới hạn, nhưng thật ra 99% đã là max, để đạt 100% bỏ qua né tránh khi đó người chơi cần dùng chuỳ bỏ qua né tránh 1, hoặc 101% bỏ qua né tránh với chùy HK có bỏ qua né tránh 2.

Cẩm Nang Môn Phái Thiên Vương Thương VLTK1

Võ Nghệ Thiên Vương Thương
Võ Nghệ Thiên Vương Thương

Ưu nhược điểm

Ưu điểm:

Kháng cao, lực tay tốt.

Tỷ lệ xuất chiêu liên tục 3 skill 1 lần

Kháng phòng thủ vật lý cao, không sợ khi pk với các phái ngoại công khác

Nhược điểm:

Không kết hợp skill khi cưỡi ngựa, phải chạy bộ mà không có skill tăng tốc độ di chuyển

Chiêu thức nổi bật

 • Kỹ năng lv90: Truy Tinh Trục Nguyệt.
 • Kỹ năng lv 120: Đảo Hư Thiên.
 • Kỹ năng lv 150: Bá Vương Tam Kim.

Cách cộng điểm Thiên Vương Đao

Cách cộng điểm tiềm năng

Từ cấp 1 đến 9 (40 point)

 • 35 sức mạnh + 20 sức mạnh = 55 sức mạnh
 • 25 thân pháp + 15 thân pháp = 40 thân pháp
 • 25 sinh khí + 5 sinh khí = 30 sinh khí

Từ cấp 9 đến 18 (45 point)

 • 55 sức mạnh + 30 sức mạnh = 85 sức mạnh
 • 40 thân pháp + 10 thân pháp = 50 thân pháp
 • 30 sinh khí + 5 sinh khí = 35 sinh khí

Từ cấp 18 đến 27 (45 point)

 • 85 sức mạnh + 25 sức mạnh = 110 sức mạnh
 • 50 thân pháp + 15 thân pháp = 65 thân pháp
 • 35 sinh khí + 5 sinh khí = 40 sinh khí

Từ cấp 27 đến 36 (45 point)

 • 110 sức mạnh + 30 sức mạnh = 140 sức mạnh
 • 65 thân pháp + 10 thân pháp = 75 thân pháp
 • 40 sinh khí + 5 sinh khí = 45 sinh khí

Từ cấp 36 đến 45 (45 point)

 • 140 sức mạnh + 25 sức mạnh = 165 sức mạnh
 • 75 thân pháp + 15 thân pháp = 90 thân pháp
 • 45 sinh khí + 5 sinh khí= 50 sinh khí

Từ cấp 45 đến 54 (45 point)

 • 165 sức mạnh + 30 sức mạnh = 195 sức mạnh
 • 90 thân pháp + 10 thân pháp = 100 thân pháp
 • 50 sinh khí + 5 sinh khí= 55 sinh khí

Từ cấp 54 đến 63 (45 point)

 • 195 sức mạnh + 30 sức mạnh = 225 sức mạnh
 • 100 thân pháp + 15 thân pháp = 115 thân pháp

Từ cấp 63 đến 72 (45 point)

 • 225 sức mạnh + 45 sức mạnh = 260 sức mạnh
 • 115 thân pháp + 10 thân pháp = 125 thân pháp

Từ cấp 72 đến 81 (45 point)

 • 125 thân pháp + 15 thân pháp = 140 thân pháp
 • 55 sinh khí + 30 sinh khí = 85 sinh khí

Từ cấp 81 đến 90 (45 point)

 • 85 sinh khí + 45 sinh khí = 130 sinh khí

Tại cấp 90, Thiên Vương Thương sẽ có tổng 260 sức mạnh, 140 thân pháp, 130 sinh khí. Đặc biệt, từ sau cấp 90, người chơi nên phân bổ điểm để đạt mốc chỉ số lv 150:

380 Sức Mạnh

250 Thân Pháp

200 Sinh Khí

Cách tăng điểm kỹ năng Thiên Vương Thương

 • 30 Thiên Vương Chiến Ý;
 • 20 Thiên Vương thương pháp;
 • 20 Huyết Chiến Bát Phương;
 • 20 Dương Quan Tam Điệp;
 • 10 Hồi Phong Lạc Nhạn;
 • 1 Thiên Vương Đao Pháp (hỗ trợ);
 • 1 Thiên Vương Chùy Pháp (hỗ trợ);
 • 12 Kim Chung Tráo;
 • 20 Tĩnh Tâm Quyết;
 • 5 Đoạn Hồn Thích.